Grenen, så langt nord du kan komme i Danmark

Her var det billig!!! Det er godt å være Norsk i Danmark!!

Gutta på tur i Skagen

Mat må vi ha!

Pust i bakken